Om TIBE Samfunn

TIBE Samfunn består av erfarne rådgivere med bred bakgrunn fra media, politikk, PR/kommunikasjonsbransjen samt nærings- og organisasjonsliv.

TIBE Samfunn er en del av TIBE-gruppen.

Vi har spisskompetanse innen lokalt utviklingsarbeid, samt rådgivning for samfunnsengasjerte virksomheter – offentlige og private.

TIBE Samfunn leverer strategisk rådgivning med et kommunikasjons- og samfunnsfaglig utgangspunkt.

Vi samarbeider nært med våre oppdragsgivere for å sikre forståelse og gjennomslag.

Våre rådgivere

Ingrid Kvande
712 01 204
ingrid.kvande@tibe.no

Ingrid Kvande

Spesialkompetanse

Utvikling av kommunikasjonsstrategier, merkevare- og omdømmebygging. Styreerfaring både på styreledernivå og som styremedlem. Kommunepolitiker i 12 år.

Bakgrunn

Ingrid Kvande er utdannet innen økonomi, internasjonal markedsføring og språk fra Trondheim Økonomisk Høgskole, Norges Markedshøyskole og Norges Handelshøyskole. Hun har vært ansatt i TIBE AS som konsulent, tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiver siden 1997. Hun har også vært daglig leder i TIBE Reklamebyrå i 11 år.

Ingrid Kvande har lang erfaring fra offentlig virksomhet både som styreleder i offentlig eide selskap og politiske verv i underutvalg og kommunestyre.

Prosjekttilknyttede ressurser

Harald Espeland
Seniorrådgiver / fagsjef
450 24 320
espeland@tibesamfunn.no

Harald Espeland

Seniorrådgiver / fagsjef

Spesialkompetanse

Utvikling og implementering av kommunikasjonsstrategier, omdømmebygging, kartlegging/analyse, operativ og strategisk medierådgivning, intern-kommunikasjon, krisekommunikasjon.

Bakgrunn

Harald har en mastergrad i sosialpsykologi fra UiB og NTNU og har vært kommunikasjonsrådgiver i Røe Kommunikasjon. Han har blant annet erfaring med utvikling av helhetlige kommunikasjonsstrategier for en rekke virksomheter, som kommuner, finansvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, FoU-virksomheter, politiske organisasjoner, entreprenører, byggeprosjekter og industribedrifter.

Harald har lang politisk fartstid og blant annet vært nestleder i Trondheim Høyre, ledet Høyres Studenterforening i Trondheim og Møre og Romsdal Unge Høyre, samt vært valgkamprådgiver for Sør-Trøndelag Høyre og Møre og Romsdal Høyre.

Tjenester

Strategi for lokal utvikling

Omdømmestrategier, samfunnsdelen, næringsplan m.m. TIBE Samfunn bistår kommuner og lokalsamfunn i arbeidet med å posisjonere seg for ønsket utvikling. Våre rådgivere har strategisk og praktisk erfaring fra denne typen lokalt utviklingsarbeid, og TIBE Samfunn har utviklet en erfaringsbasert 10-punktsmodell for slike strategiprosesser. Vårt mål er å tilføre lokalsamfunnet utviklingskraft gjennom gode og praktisk gjennomførbare strategier.

Gjennomføring lokal utvikling

Når posisjonen er valgt og strategien lagt, bistår TIBE Samfunn gjerne kommuner og andre lokale utviklingsaktører i arbeidet med å gjennomføre utviklingstiltak og kommunikasjonstiltak. For å lykkes i dette arbeidet må lokalsamfunnet både utvikle sine stedskvaliteter og lykkes i å kommunisere sine kvaliteter og utvikling til målgruppene. TIBE Samfunn kan bistå som rådgiver, gjennomføre enkelttiltak eller som innleid prosjektleder.

Utviklingsaktører

Samferdselsprosjekter, utbyggingsprosjekter, reiselivsprosjekter og andre utviklingstiltak. TIBE Samfunn kan bistå med utvikling av kommunikasjonsstrategi, fortløpende rådgivning og gjennomføring av kommunikasjonstiltak.

Samfunnsengasjerte virksomheter

TIBE Samfunn bistår private og offentlige virksomheter med posisjonerings- og kommunikasjonsstrategier, fortløpende rådgivning og som innleid kommunikasjonsressurs. Vi foretrekker oppdragsgivere som ønsker å kombinere sin markedsposisjonering med et engasjement for lokalsamfunnet/regionen som virksomheten er del av.

Foredrag

Omdømmebygging, presentasjonsteknikk, mediehåndtering, nærings-«spin off» - TIBE Samfunn har erfarne foredragsholdere innen tema knyttet til kommunikasjon, lokal utvikling og rekruttering og integrering av arbeidsinnvandrere.

Formidle budskap

Strategisk kommunikasjon innebærer bevisste valg av målgruppe, kanal, timing og budskap. Vi bistår med rådgivning og utforming av budskapet. Våre rådgivere på området har lang redaksjonell erfaring fra landets ledende nyhetsredaksjoner, både i kringkasting og trykte medier.

 

Kontakt

Ingrid Kvande
712 01 204
ingrid.kvande@tibe.no
Ingrid Kvande